INDICADORS DEL PROGRAMA DE DOCTORATINFORMACIÓ PUBLICA SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA D'ENGINYERIA TÈRMICA

DIMENSIÓ

CONTINGUTS

 

 

 

 

ACCÉS AL PROGRAMA DE DOCTORAT

 

 

ORGANITZACIÓ

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓ OPERATIVA

  • Espais virtuals de comunicació

  • Laboratoris

  • Biblioteca

  • Altres

 

 

PROFESSORAT

 

PROGRAMES DE MOBILITAT

 

TESI DOCTORAL

 

INSERCIÓ LABORALINDICADORS DEL PROGRAMA DE DOCTORAT

 

DIMENSIÓ

 

INDICADORS

 

 

 

QUALITAT DEL PROGRAMA FORMATIU

ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT

EFICÀCIA DELS SISTEMES DE SUPORT A L’APRENENTATGE

  • Satisfacció dels doctorands amb els estudis

  • Satisfacció dels directors de tesi amb els estudis

 

DIMENSIÓ

 

INDICADORS

 

 

 

 

 

QUALITAT DELS RESULTATS